Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ưu đãi của MobiFone phủ rộng khắp Châu Âu, Châu Á