USB SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 nâng tốc độ đọc 150MB/s