KHÁCH HÀNG CHỤP ẢNH KHI ĐĂNG KÝ SIM:

Tuân thủ đúng vẫn bị... “hành”