Từ 1.3, thuê bao di động trả trước không còn được khuyến mại 50%