Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trước 24.4 không có ảnh chân dung sẽ khóa thuê bao: Nhà mạng dùng dằng, chưa dám quyết liệt?