Trung Quốc trồng lúa bằng nước biển thành công trên sa mạc ở Dubai

Sa mạc tại Dubai có khả năng được biến thành đồng lúa trong thời gian tới. Ảnh: Third Eye Traveller
Sa mạc tại Dubai có khả năng được biến thành đồng lúa trong thời gian tới. Ảnh: Third Eye Traveller
Sa mạc tại Dubai có khả năng được biến thành đồng lúa trong thời gian tới. Ảnh: Third Eye Traveller