Trung Quốc ra mắt nguyên mẫu máy tính lượng tử mạnh hơn cả của Google

Thành tựu này là cột mốc đầu tiên của Trung Quốc trong cuộc đua sở hữu công nghệ lượng tử (Ảnh Xinhua)
Thành tựu này là cột mốc đầu tiên của Trung Quốc trong cuộc đua sở hữu công nghệ lượng tử (Ảnh Xinhua)
Thành tựu này là cột mốc đầu tiên của Trung Quốc trong cuộc đua sở hữu công nghệ lượng tử (Ảnh Xinhua)
Lên top