Trung Quốc hạ thủy tàu khu trục “made in China” nặng 10 nghìn tấn

Lễ hạ thủy tàu khu trục nặng 10 nghìn tấn của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Lễ hạ thủy tàu khu trục nặng 10 nghìn tấn của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Lễ hạ thủy tàu khu trục nặng 10 nghìn tấn của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Lên top