Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trừ tiền tài xế VATO khi để trôi cuốc: "Chúng tôi đã điều chỉnh lại"