Trình diễn “Chiếc gương biết nói” tại Diễn đàn Cấp cao CNTT - TT Việt Nam 2017

"Chiếc gương biết nói" hiển thị thông tin về thời tiết, lịch làm việc... (ảnh: PA).
"Chiếc gương biết nói" hiển thị thông tin về thời tiết, lịch làm việc... (ảnh: PA).
"Chiếc gương biết nói" hiển thị thông tin về thời tiết, lịch làm việc... (ảnh: PA).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top