Trên 250 doanh nghiệp tham gia Techfest Vietnam 2019

Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng thăm gian hàng khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: KHCN
Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng thăm gian hàng khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: KHCN
Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng thăm gian hàng khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: KHCN
Lên top