Trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 cho hai nhà khoa học cơ bản

Trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 cho hai nhà khoa học cơ bản. Ảnh: Dân Trí.
Trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2017 cho hai nhà khoa học cơ bản. Ảnh: Dân Trí.