Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Trận địa” flagship như bỏ ngõ, “Táo” mặc sức đánh chiếm