Top ứng dụng sức khỏe Việt lên ngôi trong mùa dịch mà bạn nên biết

Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử xếp vị trí số 1 tại thời điểm ngày 12.7. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử xếp vị trí số 1 tại thời điểm ngày 12.7. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử xếp vị trí số 1 tại thời điểm ngày 12.7. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top