Tivi mỏng nhất Việt Nam mỏng đến cỡ nào?

Lắp sát vào tường, khó nhận biết Signature W... là một chiếc tivi (ảnh:PK).
Lắp sát vào tường, khó nhận biết Signature W... là một chiếc tivi (ảnh:PK).