Tin công nghệ 24h: Người sáng lập Tinder kiện chủ sở hữu ứng dụng hẹn hò với giá 2 tỷ USD