Thử thách độ bền iPhone 7 và iPhone 6s: Ai hơn ai?