Thông tin về Pixel 6 và 6 Pro kèm ngày ra mắt

Thông tin về Pixel 6 và 6 Pro kèm ngày ra mắt. Ảnh: Cnet
Thông tin về Pixel 6 và 6 Pro kèm ngày ra mắt. Ảnh: Cnet
Thông tin về Pixel 6 và 6 Pro kèm ngày ra mắt. Ảnh: Cnet
Lên top