Thị trường Internet cáp quang: Sức ép cạnh tranh từ "ông lớn" dẫn đầu

Chất lượng Internet cáp quang trên thị trường đang khá ổn định (ảnh: K.H).
Chất lượng Internet cáp quang trên thị trường đang khá ổn định (ảnh: K.H).