Theo chân Note 7, Galaxy S8 cũng sẽ chỉ có phiên bản màn hình cong?