Thấy gì qua giọng điệu của CEO Bkav tại sự kiện ra mắt Bphone 2017?

Ông Nguyễn Tử Quảng tại sự kiện ra mắt Bphone 2017 ngày 8.8.2017.
Ông Nguyễn Tử Quảng tại sự kiện ra mắt Bphone 2017 ngày 8.8.2017.