Tết Mậu Tuất, các mạng viễn thông có nghẽn?

Phó Tổng Giám đốc VinaPhone - VNPT cho biết, VinaPhone sẵn sàng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong Têt Mậu Tuất 2018.
Phó Tổng Giám đốc VinaPhone - VNPT cho biết, VinaPhone sẵn sàng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong Têt Mậu Tuất 2018.
Phó Tổng Giám đốc VinaPhone - VNPT cho biết, VinaPhone sẵn sàng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc trong Têt Mậu Tuất 2018.