Telegram đón 25 triệu người dùng mới trong 72 giờ

Telegram với 25 triệu đã tham gia trong 72 giờ qua. (Đồ họa: Hải Anh)
Telegram với 25 triệu đã tham gia trong 72 giờ qua. (Đồ họa: Hải Anh)
Telegram với 25 triệu đã tham gia trong 72 giờ qua. (Đồ họa: Hải Anh)
Lên top