Techfest - Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Công ty TNHH Công nghệ Nano STV đã có nhiều ứng dụng công nghệ mới cho một số sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: PV
Công ty TNHH Công nghệ Nano STV đã có nhiều ứng dụng công nghệ mới cho một số sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: PV