Sự thất bại của Facebook trong việc bảo mật dữ liệu người dùng

Dữ liệu cá nhân của 2,2 tỉ người dùng có thể đã bị các phần tử xấu xâm phạm. Ảnh: AP.
Dữ liệu cá nhân của 2,2 tỉ người dùng có thể đã bị các phần tử xấu xâm phạm. Ảnh: AP.
Dữ liệu cá nhân của 2,2 tỉ người dùng có thể đã bị các phần tử xấu xâm phạm. Ảnh: AP.