Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Stephen Hawking – sinh ra để trở thành vĩ đại

(ảnh: bizlive.vn).
(ảnh: bizlive.vn).