Start-up Việt có thể nhận gói hỗ trợ trị giá hơn 100.000USD từ “ông lớn” quốc tế

Amanotes - một doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam hiện có hơn 100 triệu khách hàng là người dùng ở nước ngoài (ảnh:PK).
Amanotes - một doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam hiện có hơn 100 triệu khách hàng là người dùng ở nước ngoài (ảnh:PK).
Amanotes - một doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam hiện có hơn 100 triệu khách hàng là người dùng ở nước ngoài (ảnh:PK).