Sophia, công dân robot và thách thức từ chính ước mơ của loài người

Cảnh phim “Her”. Nguồn ảnh: Internet
Cảnh phim “Her”. Nguồn ảnh: Internet