Số người dùng Facebook bị lộ thông tin cá nhân vượt xa ước tính 50 triệu

Khoảng 87 triệu người dùng Facebook liên quan tới bê bối rò rỉ dữ liệu. Ảnh: AFP.
Khoảng 87 triệu người dùng Facebook liên quan tới bê bối rò rỉ dữ liệu. Ảnh: AFP.
Khoảng 87 triệu người dùng Facebook liên quan tới bê bối rò rỉ dữ liệu. Ảnh: AFP.