So kè bộ 3 Galaxy S21 với "đối thủ truyền kiếp" iPhone 12

Galaxy S21 hay iPhone 12: điện thoại nào sẽ thống trị năm 2021? (Ảnh: Apple/Samsung)
Galaxy S21 hay iPhone 12: điện thoại nào sẽ thống trị năm 2021? (Ảnh: Apple/Samsung)
Galaxy S21 hay iPhone 12: điện thoại nào sẽ thống trị năm 2021? (Ảnh: Apple/Samsung)
Lên top