Smartphone có RAM 3 GB, đẹp không kém Galaxy S7 Edge, giá chỉ 4 triệu đồng