Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Smartphone 4G lấy đâu ra giá chỉ 40-50 USD ở thị trường Việt Nam?