Sinh viên công nghệ hào hứng với sự kiện “Code Your Life” - Lập trình cuộc sống