SIM ghép v4 bị khoá, nhiều người rao bán iPhone lock

Cộng đồng iPhone bản khoá mạng (iPhone lock) Việt Nam lại có tin dữ về việc SIM ghép thế hệ thứ 4 (v4) đã bị khoá.
Cộng đồng iPhone bản khoá mạng (iPhone lock) Việt Nam lại có tin dữ về việc SIM ghép thế hệ thứ 4 (v4) đã bị khoá.
Cộng đồng iPhone bản khoá mạng (iPhone lock) Việt Nam lại có tin dữ về việc SIM ghép thế hệ thứ 4 (v4) đã bị khoá.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM