Sếp Qualcomm mang Bphone sang San Diego “khoe” đồng nghiệp

Ông Jim Cathey - Phó Chủ tịch của Qualcomm Technologies.
Ông Jim Cathey - Phó Chủ tịch của Qualcomm Technologies.
Ông Jim Cathey - Phó Chủ tịch của Qualcomm Technologies.
Lên top