Sếp Qualcomm kè kè Bphone, khen kỹ sư Việt giỏi

Ông Thiều Phương Nam - Tổng GĐ Qualcomm VN, Lào, Campuchia - nhận định về những thay đổi của công nghệ trong vài năm tới.
Ông Thiều Phương Nam - Tổng GĐ Qualcomm VN, Lào, Campuchia - nhận định về những thay đổi của công nghệ trong vài năm tới.
Ông Thiều Phương Nam - Tổng GĐ Qualcomm VN, Lào, Campuchia - nhận định về những thay đổi của công nghệ trong vài năm tới.
Lên top