Sau Samsung, đến lượt Xiaomi lại dính scandal cháy nổ với Mi 4c