Sao Khuê 2018 bổ sung tiêu chí để... dự "Oscar CNTT" Châu Á-TBD

Sau khi đoạt Danh hiệu Sao Khuê, nhiều sản phẩm đã vượt lên, phát triển mạnh mẽ trong thị trường CNTT.
Sau khi đoạt Danh hiệu Sao Khuê, nhiều sản phẩm đã vượt lên, phát triển mạnh mẽ trong thị trường CNTT.
Sau khi đoạt Danh hiệu Sao Khuê, nhiều sản phẩm đã vượt lên, phát triển mạnh mẽ trong thị trường CNTT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM