Samsung thu hồi Note 7: Gáo nước lạnh xối vào ngọn lửa siêu phẩm