Samsung sẽ bắt đầu sản xuất màn hình OLED LTPO cho Apple

Samsung sẽ bắt đầu sản xuất màn hình OLED LTPO cho Apple. Đồ họa: Sổ Châu.
Samsung sẽ bắt đầu sản xuất màn hình OLED LTPO cho Apple. Đồ họa: Sổ Châu.
Samsung sẽ bắt đầu sản xuất màn hình OLED LTPO cho Apple. Đồ họa: Sổ Châu.
Lên top