Samsung rục rịch ra mắt điện thoại nắp gập mạnh ngang Note7