Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Samsung Galaxy Note 7 phiên bản “an toàn” tiếp tục phát nổ