Samsung có thể không ra mắt Galaxy Note năm nay do thiếu chip

Samsung có thể không ra mắt Galaxy Note năm nay do thiếu chip. Ảnh: Samsung
Samsung có thể không ra mắt Galaxy Note năm nay do thiếu chip. Ảnh: Samsung
Samsung có thể không ra mắt Galaxy Note năm nay do thiếu chip. Ảnh: Samsung
Lên top