Robot Sophia “tếu táo” nhắc đến âm nhạc của Sơn Tùng M-TP

Robot Sophia tại Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 và Diễn đàn cấp cao Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ảnh Phạm Hùng.
Robot Sophia tại Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 và Diễn đàn cấp cao Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ảnh Phạm Hùng.
Robot Sophia tại Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 và Diễn đàn cấp cao Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ảnh Phạm Hùng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top