Rò rỉ hình ảnh tiết lộ thiết kế MacBook Air mới đầy màu sắc

Rò rỉ hình ảnh tiết lộ thiết kế MacBook Air mới đầy màu sắc. Hình ảnh: Jon Prosser
Rò rỉ hình ảnh tiết lộ thiết kế MacBook Air mới đầy màu sắc. Hình ảnh: Jon Prosser
Rò rỉ hình ảnh tiết lộ thiết kế MacBook Air mới đầy màu sắc. Hình ảnh: Jon Prosser
Lên top