Rò rỉ giao diện hoàn toàn mới của Android 12 do Google thiết kế

Những thiết kế cũng như tính năng của Android 12 đã sớm bị rò rỉ trên Internet (Ảnh: AFP)
Những thiết kế cũng như tính năng của Android 12 đã sớm bị rò rỉ trên Internet (Ảnh: AFP)
Những thiết kế cũng như tính năng của Android 12 đã sớm bị rò rỉ trên Internet (Ảnh: AFP)
Lên top