Quên Samsung Galaxy S21 Ultra - Oppo có thể khiến camera sau biến mất

Oppo có thể khiến camera sau ẩn hiện. Ảnh: LetsGoDigital
Oppo có thể khiến camera sau ẩn hiện. Ảnh: LetsGoDigital
Oppo có thể khiến camera sau ẩn hiện. Ảnh: LetsGoDigital
Lên top