Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Hệ tri thức Việt số hóa

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ấn nút khởi động đề án “Hệ tri thức Việt số hóa". Ảnh: PV
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ấn nút khởi động đề án “Hệ tri thức Việt số hóa". Ảnh: PV
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ấn nút khởi động đề án “Hệ tri thức Việt số hóa". Ảnh: PV