Phiên bản cao cấp của Samsung Galaxy Note 7 sẽ chỉ được bán ra tại Trung Quốc?