Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phía sau tăng trưởng lợi nhuận 21% của VinaPhone